Ogłoszenia duszpasterskie są dostępne również na tablicy ogłoszeń w kościele

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
25 stycznia 2015
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 
1. Dzisiejsza niedziela kończy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Z tej racji biskupi Kościoła rzymskokatolickiego oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej wystosowali Apel o poszanowanie i świętowanie niedzieli.
Przedstawiciele Kościołów przypominają, że fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by nas zbawić. Niedziela, dzień zmartwychwstania Chrystusa, powinna być zatem dniem modlitwy, świętowania i świadectwa. "Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: 'Pamiętaj, abyś dzień święty święcił' – przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocznij fizycznie, intelektualnie, duchowo" - zwracają się do wiernych autorzy dokumentu.
Zauważają jednak, że w codziennym życiu Polaków niedziela traci swój wyjątkowy charakter. Staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. Praca ponad miarę odbiera jej sakralny charakter. Coraz częściej chrześcijanie są bowiem zmuszani do rezygnowania z udziału w niedzielnych nabożeństwach. "A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą" - podkreślają przedstawiciele Kościołów.
W związku z tym apelują do wszystkich chrześcijan w Polsce, aby na nowo odkryli wartość niedzieli jako dnia wspólnotowego i rodzinnego świętowania w duchu wiary. "Jego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Eucharystii przeżywane zgodnie z tradycją swojego Kościoła" - czytamy w liście.
2. Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na Międzypokoleniowy koncert kolęd, który odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
3. W najbliższą sobotę adorację od godz. 19.15 poprowadzi Róża MB Saletyńskiej i św. Stanisława. O godz. 20.00 zapraszamy na „Godzinkę z Jezusem”
4. Rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii św. zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 19.00 w budynku parafialnym.
5. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone modlitewniki i wręczone dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św.
7. Również w najbliższą niedzielę o godz. 14.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu naszej scholii „Słoneczka Opatrzności Bożej”. Po koncercie odbędzie się w Kanie spotkanie opłatkowe dla dzieci należących do scholii.
8. W marcu przeżywać będziemy odpust ku czci Patrona naszej parafii – św. Kazimierza Królewicza. Z tej racji ogłaszamy dla dzieci konkurs na najpiękniejszy wizerunek naszego Patrona. Dzieci pragnące wziąć udział w konkursie mają za zadanie ukazać dowolną techniką plastyczną postać św. Kazimierza jako naśladowcę Chrystusa. Podpisane prace można składać w zakrystii do 25 lutego. 
9. Wspólnota modlitewna Odnowy w Duchu św. przy klasztorze zaprasza do udziału w Seminarium Odnowy Wiary, które rozpocznie się we wtorek 27 stycznia o godz. 19.00 w klasztorze o Kapucynów. Seminarium jest adresowane do wszystkich ochrzczonych i ma na celu ożywienie chrześcijańskiej wiary. Bliższe informacje znajdują się na ulotkach wyłożonych na stoliku za ławkami.
10. Młodzież gimnazjum przez czas ferii nie będzie mieć spotkań przed bierzmowaniem.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Oprócz prasy katolickiej w zakrystii można nabyć gromnice, które zostaną poświęcone w święto Ofiarowania Pańskiego.
12. Mieszkańcom bloku Poniatowskiego 35 (klatki 1-6) dziękujemy za sprzątanie naszej. W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy mieszkańcom bloku Poniatowskiego 35 klatki od 7 do ostatniej.
W liturgii koscioła TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
·        w poniedziałek – święci Tymoteusz i Tytus, biskupi, uczniowie i pomocnicy św. Pawła Apostoła;
·        we wtorek – bł. Jerzy Matulewicz, biskup;
·        w środę – św. Tomasz z Akwinu, kapłan i doktor Kościoła;
·        w sobotę – św. Jan Bosko, kapłana;
Niech przykład i modlitwa tych świętych pociągają nas do zaangażowania się w sprawy Kościoła.
Odwiedzin :