Gorące wiadomości

Wszystkim Parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii składamy serdeczne życzenia: Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem i zaproszenie Go do waszego życia i waszych domów przyniesie pokój i radość. Niech udzieli Wam odwagi życia w prawdzie, męstwa w przeciwnościach i nadziei w chwilach zwątpienia. Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni wasze rodziny w miłości, jedności, wzajemnym szacunku i pokoju.

Duszpasterze 

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał to słowa wyrażające wiarę w to, że śmierć została pokonana! Nasz Pan Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, zatem radujmy się!

2015-04-05 | Wigilia Paschalna

 4. kwietnia o godz. 19 rozpoczęliśmy uroczystą Liturgię paschalną, której przewodniczył ks. Krzysztof Sibiga. Liturgia Wielkiej Soboty ma bogatą symbolikę: poświęcenie ognia, wprowadzenie Paschału do świątyni, błogosławieństwo Wody chrzcielnej – odnoszącą się do wydarzeń z Biblii, które wypełniają się w osobie Jezusa Cjrystusa.

Obrzęd poświęcenia pokarmów jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina nam on m. in. o modlitwie przed i po posiłku.  

Opis męki Pana Jezusa, który zamieścił św. Jan w swojej Ewangelii jest inny od pozostałych. Jest tak, ponieważ św. Jan Ewangelista jest nie tylko autorem, ale i bohaterem tych wydarzeń. On, razem z Piotrem szli zaraz za Panem Jezusem, a od momentu zaparcia się Piotra był już tylko św. Jan. Wytrwał razem z Maryją i niewiastami do końca. 

Rozpoczęliśmy najważniejszy czas dla chrześcijanina: Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej została poprzedzona życzeniami dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

TRIDUUM PASCHALNE

W PARAFII OPATRZNOŚCI BOŻEJ
W STALOWEJ WOLI- PLAN ADORACJI

 

W niedzielę Męki Pańskiej przynieśliśmy do kościoła palmy przypominające wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. 

Wierni parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli wyruszyli w drogę krzyżową, która była wprowadzeniem w klimat nadchodzących dni. 


Wierni parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli składali dary będące wsparciem dla rodzin potrzebujących. 

 
 
   

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska         Webmaster: Webmaster